Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu volinike koosolek toimub 29.juulil 2024.a algusega kell 11.00 Järva-Jaani Muuseumide Keskuses aadressil Lai 1 Järva-Jaani.

Päevakord

 1. Nõukogu aruanne
 2. Audiitori aruanne
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. Audiitori ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
 5. Kasumi jaotamine ja otsuse kinnitamine
 6. 2023 aastaaruande kinnitamine ja juhatuse tegevusele hinnangu andmine
 7. Audiitori nimetamine
 8. Nõukogu valimine
 9. Revisjonikomisjoni valimine
 10. Laenukomitee valimine
 11. 2024.aasta eelarve ja selle kinnitamine
 12. Jooksvad küsimused

Aastaaruandega saab tutvuda ME HLÜ kodulehel alajaotuses Meist>Dokumendid

Volinikud, kes ei saa koosolekul osaleda, võivad teha esindamise volituse, mille leiab siit.

ME Hoiu-laenuühistu juhatus