Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu liikmete üldkoosolek toimub 07.juunil 2022 kell 14.00 ME HLÜ kontoris Järva-Jaanis (aadress Jaani 2).

Päevakord

 1. Nõukogu aruanne
 2. Audiitori aruanne
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. Audiitori ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
 5. Kasumi jaotamise ettepanek ja otsuse kinnitamine
 6. 2021 aastaaruande kinnitamine ja juhatuse tegevusele hinnangu andmine
 7. Audiitori nimetamine
 8. 2021.aasta eelarve ja selle kinnitamine
 9. Volinike valimine
 10. ME HLÜ aadressi muutmine
 11. Jooksvad küsimused

Aastaaruandega saab tutvuda ME HLÜ kodulehel www.hoiulaenu.ee

Kvoorumi mittetäitumisel toimib korduskoosolek 21.06.2022. Korduskoosoleku kohta saadame eraldi kutse.